Ostutingimused

Graniitvilla online kinkeraadi tellimise tingimused.

Internetipõhise online-kinkekaardisüsteemi Graniitvilla (edaspidi Internetipoe) külastajad ja kasutajad nõustuvad järgmiste tingimustega (edaspidi tingimused):

Graniitvilla online-kinkekaardisüsteemi haldab Skulptuurigalerii OÜ (edaspidi Skulptuurigalerii), registrikoodiga: 11399945, registreeritud aadress Lossipargi tee 8, Laitse küla Kernu vald Harjumaa 76302, e-post info@graniitvilla.ee

• Kinkekaart kehtib maksevahendina vastavalt kinkekaardil olevale hinnaväärtusele.
• Kinkekaart peab kliendil olema kaasas, et teenuse eest tasuda.
• Kinkekaarti ei vahetata sularaha vastu.
• Kui kingitav summa on väiksem kui kaardil olev väärtus, siis ülejäänud summat kliendile ei tagastata.
• Kaotatud kinkekaarti ei vahetata uue kaardi ega sularaha vastu.
• Meie kinkekaart on kehtiv 12 kuud alates müügikuupäevast. Kehtivusaja ületanud kinkekaarti ei ole võimalik kasutada ning kinkekaart annulleeritakse.
• Kinkekaardi kehtivusaeg on märgitud kinkekaardill. Kinkekaardil märgitud teenuseid saab kasutada kinkekaardi kehtivusaja piires.
• Kinkekaardi paljundamine mistahes viisil on keelatud.
• Juhul, kui kinkekaardile on märgitud konkreetsed teenused, siis on kliendil õigus kasutada ainult kinkekaardil märgitud teenuseid.
• Kinkekaardil olevaid teenuseid ei ole võimalik vahetada.
• Kinkekaardil märgitud teenuseid saab kasutada vabade aegade ja kohtade olemasolul.
• Skulptuurigaleriil on õigus kontrollida esitatud kinkekaardi ehtsust ning võltsitud kinkekaart konfiskeerida.
• Kõik õigused Graniitvilla kinkekaardile kuuluvad Skulptuurigaleriile.

Kinkekaardi saamine ja 14-päevane taganemisõigus

Ühe tööpäeva jooksul pärast arve tasumist saadame kinkekaardi tellimuses näidatud e-aadressile. Kinkekaart saadetakse ostjale elektroonilisel kujul (PDF-formaadis).

Ostjal on õigus võlaõigusseaduse § 56 alusel taganeda lepingust, teavitades sellest kauplejat 14 päeva jooksul. Kinkekaardi ostu korral arvestatakse taganemisõiguse tähtaeg momendist, kui ostja on saanud kinkekaardi meilile. Lepingust taganemisest teatamise viisi võib ostja vabalt valida kas faksi või posti teel või elektrooniliselt. Kaupleja on kohustatud viivitamata ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul, arvates taganemisteate saamise päevast, tagastama ostjale tema poolt tasutud summa.

Maksmine

E-poes saab tasuda pangalingiga. Pangalingi kaudu maksmisel suunatakse Teid peale tellimuse vormistamist Teie poolt valitud internetipanka. Teile kuvatakse eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas summa, mis tasumisele kuulub. Kinnitage makse ning vajutage seejärel nupule “Tagasi kaupmehe juurde”.

Kõik meie e-poes olevad hinnad on Eurodes (€) ning sisaldavad käibemaksu.

Skulptuurigalerii ei osta tagasi ega asenda kinkekaarte ning ei hüvita hävinud, kaotatud, varastatud, kahjustatud jne kinkekaartide väärtust. Skulptuurigalerii ei ole kohustatud kompenseerima ühtegi sündmustega seotud kahju, sealhulgas seoses ükskõik millise sündmusega kadunud esemete väärtust. Graniitvillas toimuvate avalike kontserdite piletitest tulenevad õigused ja kohustused kehtestab ja teeb teatavaks vastava ürituse korraldaja, ning Skulptuurigalerii ei kanna vastutust selliste õiguste ja kohustuste sisu, muutmise, teostamise jne eest.

Skulptuurigalerii ei esinda ürituse korraldajaid, seal esinejaid ega ühtegi muud sellise ürituse korralduse, sisu, sellega seotud teabe ega selle reklaamimise eest vastutavat isikut. Nimetatud küsimuste eest vastutab vastavat üritust korraldav isik. Ürituse korraldamisega seotud mis tahes nõudmised tuleb esitada otseselt selle ürituse korraldajale.
Ostja saab kinkekaardid Online-kinkekaardisüsteemist kinkekaardi eest maksmisel pärast oma tellimise kinnitamist.
Hoidke pileteid kindlas ja turvalises kohas.

Skulptuurigalerii ei ole kohustatud tagasi ostma või hüvitama kinkekaarte, kui vastav üritus tühistatakse, edasi lükatakse või ürituse toimumiskohta muudetakse. Skulptuurigalerii püüab võimalusel leida alternative või teha ümberbroneering mõnele teisele Graniitvillas toimuvale avalikule kontsredile/etendusele juhul, kui ebamugavused on tekkinud Skulptuurigaleriist tingitud asjaoludel.

Mis tahes tegevuse teostamisega online-kinkekaardisüsteemi veebisaidil kinnitab ostja, et:
1) ta on vähemalt 18 aasta vanune isik ja tal on täielikud otsesed ja kaudsed seaduslikud õigused online-kinkekaardisüsteemi kasutamiseks;
2) ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik ja mis tahes õigused online-kinkekaardisüsteemi kasutamiseks selle juriidilise isiku nimel, ning ta kannab selle juriidilise isiku kõiki kohustusi;
3) vastav isik täidab kõiki online-kinkekaardisüsteemi kasutustingimusi.

Skulptuurigalerii pole kohustatud kontrollima, kas pileti esitanud isik on sama isik, kes pileti ostis, ja pole vastutav ülaltoodust tulenevate kahjude hüvitamise eest. Kui ostja esitab kinkekaardi, loetakse ostja selle lunastanuks.

Skulptuurigaleriil on õigus muuta online-kinkekaardisüsteemi kasutustingimusi, avaldades eelnevalt vastava teabe/ sõnumi veebisaidil www.graniitvilla.ee Vastavad muudatused hakkavad kehtima pärast nende avaldamist Graniitvilla veebisaidil.

Mis tahes online-ekinkekaardisüsteemi veebisaidiga seotud vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus vastavuses käesolevate Tingimuste ja Eesti Vabariigi seadustega.

Skulptuurigalerii ei saa vaadata ostjate teostatud tehingutega seostuvaid kaardiandmeid. Tehingu teostamiseks suunatakse ostja ümber Pankade Kaardikeskuse turvalisse keskkonda. Makse teostamise ajal sisestab kaardi esitaja kaardiandmed Kaardikeskuse serveris asuvasse andmebaasi, ja kõik tehinguga seotud andmed sisestatakse ka Kaardikeskuse serverisse. Skulptuurigalerii ei vastuta kaardiandmete õigsuse või ebaõigsuse eest. Võltsingu takistamise eesmärgil võib Skulptuurigalerii jälgida oma ostjate IP-aadresse avastamaks erinevate kaartide kasutamist samalt IP-aadressilt või erinevate saajate nimel. Pettuse kasutamise kahtluse korral teavitab Skulptuurigalerii sellest panka.
Kaardimakse võltsimiskahtluse esinemise korral on pangal õigus tehinguprotsess asja uurimise ajaks katkestada või tühistada kogu tehing. Kui pank teavitab Skulptuurigaleriid tehingut puudutava uurimise teostamisest, ei tohi Skulptuurigalerii vastavat kaupa väljastada enne nimetatud uurimise lõpetamist.

Kui küsitakse kaardiandmeid, kasutatakse MasterCardi turvakoodi ja Visa süsteemi kontrollkoodi.
Tingimused jõustuvad nende aktsepteerimisel ostja poolt ning kehtivad ostja ja Skulptuurigalerii vahelise seadusliku suhte kestvuse vältel; vastavad tingimused haldavad kogu seda suhet. Ostjal on õigus loobuda neist tingimustest 14 päeva jooksul pärast nende heakskiitmist.

Kui maksmine on toimunud pangakaardi abil, on ainus viis tehingu tühistamiseks saata pangale avaldus, kus on kirjas vastava tehingu andmed. Avalduses peab olema näidatud ka tühistamise põhjus. Muid kanaleid ei saa makse tagastamiseks kasutada. Kaardi esitajale teatatakse tehingu tühistamisest kirjalikult ainult tingimusel, et kaup on tagastatud ja tehing tühistatud ostja kirjaliku avalduse alusel.

Kõik tühistamised ja muudatused tuleb teha nädal enne kinkekaardi kasutamise algust.